Liikuttaja on Suomen Ladun yhdistyksille suunnattu verkkolehti.

Liikuttaja on Suomen Ladun yhdistyksille suunnattu verkkolehti.

Ajankohtaista

Hae KKI-hanketukea maaliskuussa!

Hakijoita kannustetaan toteuttamaan hankkeita, joissa luontoliikunta on osana hankkeen toteutusta.

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma myöntää taloudellista tukea terveysliikunnan järjestämiseen hanketukihaun kautta. Hanketukea
jaetaan paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja kannustaa terveytensä kannalta
liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. Hanketuella voi esimerkiksi kouluttaa ohjaajia tai perustaa uusia
liikuntaryhmiä, joissa järjestetään matalan kynnyksen liikuntatoimintaa aikaisemmin vain vähän tai ei lainkaan liikkuneille henkilöille.

Tuen myöntämisen kriteerit, hakuohjeet ja hakulomake löytyvät KKI-ohjelman verkkosivuilta.

Hanketuen hakuajat ovat 1.–31.3. sekä 1.–30.9.

Tiedustelut:
Hankevalmistelija Laura Pajunen
laura.pajunen@likes.fi
puh. 0400 968 646

www.kkiohjelma.fi

Tulosta

Tilaa Liikuttaja

Ajankohtaiset järjestöuutiset kuukausittain sähköpostiisi.

Lue myös