Liikuttaja on Suomen Ladun yhdistyksille suunnattu verkkolehti.

Liikuttaja on Suomen Ladun yhdistyksille suunnattu verkkolehti.

Hyvät käytännöt

Luontokotouttaminen jäsenyhdistyksissä

Luontokotouttaminen on toimintamalli, joka edistää kotoutumista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Toiminnan kautta löydetään uusia tapoja nauttia luontoympäristöstä ja opitaan luontoon liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia. Samalla opitaan kieltä, päästään osallisiksi suomalaisesta tapakulttuurista ja lisätään eri ryhmien välistä vuorovaikutusta.

Suuren turvapaikanhakija-aallon myötä, vuonna 2015, osa latuyhdistyksistä halusi tarjota apuaan ja lähteä liikuttamaan vastaanottokeskusten asukkaita. Silloisen Valo ry:n toimesta tähän oli saatavissa avustustakin. Kuluneiden vuosien aikana toiminta on vakiintunut ja löytää uusia muotoja myös Suomen Ladun toimesta.

Esitteestä löydät hyviä käytäntöjä jäsenyhdistysten tavoista luontokotouttaa.

Tutustu esitteeseen tästä

Kuva: Aleksandra Riki

Tulosta

Tilaa Liikuttaja

Ajankohtaiset järjestöuutiset kuukausittain sähköpostiisi.

Lue myös

 • Teosto&Gramex-sopimukset

  Jäsenyhdistykset voivat hyödyntää tapahtumissaan Suomen Ladun Teosto&Gramex-sopimusta.

  27.03.2019 | Hyvät käytännöt

 • Talviuinnin turvallisuus

  Tutustu Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ohjeisiin palveluntarjoajien velvollisuuksista talviuintipaikan ylläpitäjinä.

  27.03.2019 | Hyvät käytännöt

 • Yhdistys matkanjärjestäjänä

  Matkapalveluyhdistelmistä annetun lain soveltamisalan piiriin eivät kuulu sellaiset matkapalveluyhdistelmät, joita tarjotaan rajoitetulle ryhmälle matkustajia satunnaisesti ilman taloudellisen hyödyn tavoittelua. Tällaisia matkoja voivat tarjota esimerkiksi erilaiset yhdistykset, järjestöt, urheiluseurat tai koululuokat jäsenilleen osana toimintaansa.

  27.03.2019 | Hyvät käytännöt

 • Suomen Latu harjoitteli hiihtoa kymmenellä paikkakunnalla

  Suomen Ladun hiihtokiertue kolusi Suomea ristiin ja rastiin 25.1.-14.3 välisellä ajalla. Yhteensä kymmenen jäsenyhdistyksen kanssa järjestetyn kiertueen aikana koulutettiin 61 maastohiihdon asiantuntijaa ja tarjottiin hiihtoharrastusta edistäviä vinkkejä lähes 700:lle osallistujalle.

  27.03.2019 | Hyvät käytännöt