Liikuttaja on Suomen Ladun yhdistyksille suunnattu verkkolehti.

Liikuttaja on Suomen Ladun yhdistyksille suunnattu verkkolehti.

Hyvät käytännöt

Yhdistys matkanjärjestäjänä

Matkapalveluyhdistelmistä annetun lain soveltamisalan piiriin eivät kuulu sellaiset matkapalveluyhdistelmät, joita tarjotaan rajoitetulle ryhmälle matkustajia satunnaisesti ilman taloudellisen hyödyn tavoittelua. Tällaisia matkoja voivat tarjota esimerkiksi erilaiset yhdistykset, järjestöt, urheiluseurat tai koululuokat jäsenilleen osana toimintaansa.

Mikäli yhdistystoimijan katsotaan kuuluvan matkapalveluyhdistelmistä annetun lain soveltamisalan piiriin, tulee yhdistyksen ilmoittautua vakuusrekisteriin sekä asettaa vakuus keräämiensä etukäteen maksettujen maksujen turvaamiseksi. Arvio lain soveltamisalan piiriin kuulumisesta tehdään tapauskohtaisesti. Yhdistyksen toiminnan luonnetta ja matkapalveluyhdistelmien tarjoamista arvioitaessa otetaan huomioon muiden muassa seuraavat seikat:

Soveltamisalan ulkopuolella
- jäsenyys on selkeästi rajattu
- matkapalveluyhdistelmät liittyvät yhdistyksen toimintaan
- matkapalveluyhdistelmien tarjoamisella ei hankita taloudellista hyötyä yhdistykselle tai sen jäsenille, eikä matkasta maksettavaksi tulevaan hintaan lisätä katetta
- markkinointi jäsentiedotteilla tai muulla, ns. suljetun jakelun keinolla
- matkapaketteja järjestetään korkeintaan muutaman kerran vuodessa

Mahdollisesti soveltamisalan piirissä
- jäsenyys avoin tai rajoittamaton
- järjestettävillä matkoilla ei yhteyttä yhdistyksen varsinaiseen tarkoitukseen
- avoin osallistuminen, markkinointi esim. lehti-ilmoituksella, internetissä jne.
- matkan toteuttaminen: suunnitellaan ja järjestellään matkapaketti, jonka jälkeen lähtijät kerätään avoimella ilmoittelulla
- matkan hintaan lasketaan järjestävälle yhdistykselle tuleva kate varsinaisten kulujen päälle

Lisätietoja Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta

 

Tulosta

Tilaa Liikuttaja

Ajankohtaiset järjestöuutiset kuukausittain sähköpostiisi.

Lue myös